O nama

O timu

Polikliniku Repromed vode vrhunski stručnjaci s područja humane reprodukcije, ginekologije i opstetrcije

Dr. sc. Erden Radončić, dr. med, ravnatelj je Poliklinike Repromed i subspecijalist humane reprodukcije.

Od 1999. godine do danas bavi se problematikom neplodnosti i liječenjem metodama asistirane reprodukcije. Posebno područje interesa i rada dr. Radončića su kliničko imunološki aspekti humane reprodukcije, utjecaj poremećaja zgrušavanja na reprodukciju te svi oblici i metode asistirane reprodukcije (IVF, ICSI, AIH).

Na ovom području usavršavao se u brojnim europskim klinikama: u Beču, Bruxellesu, Gantu te Liebecku. Također je kompetentan i educiran u primjeni dijagnostičkog i intervencijskog ultrazvuka u ginekologiji i porodništvu, uključujući i 3D/4D tehnike prikaza. Dvije tisuće zahvata office histeroskopije čine dr. Radončića jednim od najiskusnijih ambulantnih endoskopičara na ovom području.

Često sudjeluje u znanstveno-istraživačkim projektima. Autor je više znanstvenih radova i preglednih članaka te čest predavač na domaćim i međunarodnim skupovima.

Nakon što je 1991. godine diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Skopju, 1992. završava poslijediplomski studij iz kolegija Kliničke imunologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Specijalistički staž iz Ginekologije i opstetricije u cijelosti obavlja u Klinici za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb. Tijekom specijalizacije bio je mlađi asistent na znanstveno istraživačkim projektima te aktivno sudjelovao u nastavi studenata. Od 1998. je specijalist ginekologije i porodništva. Magistarski rad iz područja reprodukcijske imunologije obranio je 1999. godine, a naslov doktora znanosti iz područja biomedicine i zdravstva stječe 2006. godine, obranom disertacije iz područja medicinski potpomognute oplodnje. Od 2009. je uži specijalist humane reprodukcije.

Dr. sc. Patrik Stanić, dipl. inž. biologije voditelj je Laboratorija za medicinski pomognutu oplodnju u Poliklinici Repromed.

Osnovnu i srednju školu završava u Zagrebu, a 1994. godine diplomira na studiju Molekularne biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Godine 2006. završava Poslijediplomski znanstveni doktorski studij u području Biomedicine i zdravstva na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Od 1996. do 2016. godine radi na poslovima mlađeg do višeg asistenta na Katedri za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te kao klinički embriolog i voditelj Odjela za kliničku embriologiju u Zavodu za humanu reprodukciju Klinike za ženske bolesti i porode Kliničkog bolničkog centra Zagreb. S doktorom Radončićem surađuje dugi niz godina na poslovima medicinski pomognute oplodnje u Poliklinici Vili u Zagrebu i Poliklinici Škvorc u Samoboru.

Stručno se usavršavao u brojnim IVF laboratorijima i vodećim IVF klinikama u svijetu, među ostalima u McGill Univerzitetskoj bolnici u Montrealu, Univerzitetskoj bolnici Zűrich, Univerzitetskoj bolnici Antwerpen kao i na brojnim tečajevima o embriologiji, andrologiji i kriobiologiji u organizaciji Europskog udruženje za humanu reprodukciju i embriologiju.

Sudjeluje u izvođenju teorijske nastave i seminara u dodiplomskim i poslijediplomskim studijima na Medicinskom fakultetu i Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Mentor je studentima pri izradi diplomskih radova i doktorskih disertacija, a surađuje na znanstvenim projektima kao istraživač u području reprodukcijske medicine. Pozvani je predavač na brojnim međunarodnim i domaćim stručnim kongresima. Autor je brojnih članaka i kongresnih priopćenja te nekoliko poglavlja u knjigama iz područja humane reprodukcije.

Član je Europskog udruženje za humanu reprodukciju i embriologiju (ESHRE), gdje je od 2012. do 2017. godine izabrani predstavnik embriologa za Republiku Hrvatsku. Posjeduje licencu senior kliničkog embriologa izdanu od strane ESHRE. Član je Hrvatskog društva kliničkih embriologa (HDKE) od osnutka, a potpredsjednik društva od 2013. godine.

Med. sestra Maja Kodrnja glavna je medicinska sestra u Poliklinici zadužena za koordinaciju s pacijenticama te sudjeluje u svim fazama MPO-a.

Nakon završene osnovne škole upisala je Srednju primaljsku školu u Zagrebu, koju je uspješno završila 2003. godine. Pripravnički staž u potpunosti obavlja u Kliničkoj bolnici Sveti Duh, Zagreb.

Od 2006. radi u Poliklinici Vili gdje je obavljala niz poslova u struci na problematici perinatalne medicine, ambulantne kirurgije (office histeroskopija, lasersko liječenje prekliničkih lezija vrata maternice, i svi dijagnostičko-terapijski manji zahvati).

Uz rutinske poslove medicinske sestre, od 2007., počinje raditi i na problematici medicinski potpomognute oplodnje, zadužena za inicijalnu provedbu terapije, koordinaciju s pacijenticama koje su u postupcima te asistiranje u svim fazama MPO-a. Od 2016. preuzima iste dužnosti i odgovornosti u Poliklinici Repromed.

Kontakt i naručivanje

Kontaktirajte nas radnim danom od 07:30 do 19:30 sati