Cjenik usluga

GINEKOLOŠKI PREGLED
Ginekološki pregled 50,00 EUR 376,72 kn
Ginekološki pregled + PAPA 80,00 EUR 602,76 kn
Ginekološki pregled + PAPA + UZV 100,00 EUR 753,45 kn
PAPA + stupanj čistoće 30,00 EUR 226,03 kn
Stupanj čistoće 20,00 EUR 150,69 kn
Uzimanje brisa 6,00 EUR 45,21 kn
Kolposkopija 80,00 EUR 602,76 kn
Konzultacije (do 15 min) 30,00 EUR 226,03 kn
Konzultacija uz nalaz specijalista 40,00 EUR 301,38 kn
UZV
UZV 55,00 EUR 414,40 kn
Kontrolni UZV 40,00 EUR 301,38 kn
UZV + PAPA 65,00 EUR 489,74 kn
UZV + pregled 65,00 EUR 489,74 kn
Folikulometrija 30,00 EUR 226,03 kn
UZV – Color doppler 80,00 EUR 602,76 kn
UZV – 3D 80,00 EUR 602,76 kn
UZV – Color Doppler + pregled 80,00 EUR 602,76 kn
UZV – Color Doppler + PAPA 80,00 EUR 602,76 kn
Anomaly scan 80,00 EUR 602,76 kn
Anomaly scan + vađenje krvi 80,00 EUR 602,76 kn
HSG (histerosalpingografija) 210,00 EUR 1.582,24 kn
Eksklohleacija endocerviksa (ECC) 40,00 EUR 301,38 kn
Biopsija + ECC 80,00 EUR 602,76 kn
Postavljanje IUD 65,00 EUR 489,74 kn
Vađenje IUD 40,00 EUR 301,38 kn
Pretraga AmniSure 25,00 EUR 188,36 kn
Pretraga AmniSure + pregled 50,00 EUR 376,72 kn
CERVIKALNI BRISEVI
Aerobi/anaerobi 40,00 EUR 301,38 kn
Chlamydia 40,00 EUR 301,38 kn
Ureaplasma 40,00 EUR 301,38 kn
HPV 65,00 EUR 489,74 kn
HISTEROSKOPIJA
Dijagnostička histeroskopija 260,00 EUR 1.958,97 kn
Operativna histeroskopija 470,00 EUR 3.541,21 kn
Scratching histeroskopija 260,00 EUR 1.958,97 kn
PHD 55,00 EUR 414,40 kn
ANALIZA SJEMENA
Spermiogram 80,00 EUR 602,76 kn
DNK fragmentacija spermija 160,00 EUR 1.205,52 kn
HBA test 100,00 EUR 753,45 kn
MEDICINSKI POMOGNUTA OPLODNJA
Konzultacije, revizija prethodnih nalaza, pisano mišljenje 90,00 EUR 678,10 kn
Inseminacija (AIH) 330,00 EUR 2.486,38 kn
IVF/ICSI (prirodni ciklus) 800,00 EUR 6.027,60 kn
IVF/ICSI (stimulirani ciklus do 3 oocite) 1.300,00 EUR 9.794,85 kn
IVF/ICSI (stimulirani ciklus više od 3 oocite) 1.600,00 EUR 12.055,20 kn
Negativna aspiracija 330,00 EUR 2.486,38 kn
PICSI 200,00 EUR 1.506,90 kn
IVF/ICSI bez embrio transfera 490,00 EUR 3.691,90 kn
Produžena kultivacija (ET blastocista 5. dan) 160,00 EUR 1.205,52 kn
Kriopohrana sjemena i čuvanje do 1. godine 210,00 EUR 1.582,24 kn
Kriopohrana oocita po jednom nosaču i čuvanje do 1. godine 160,00 EUR 1.205,52 kn
Kriopohrana zametaka po jednom nosaču i čuvanje do 1. godine 160,00 EUR 1.205,52 kn
Godišnja naknada za čuvanje kriopohranjenog biološkog materijala 140,00 EUR 1.054,83 kn
Prijenos kriopohranjenog biološkog materijala iz druge ustanove 235,00 EUR 1.770,61 kn
Kriopohrana oocita u stimuliranom ciklusu bez oplodnje 1.400,00 EUR 10.548,30 kn
Sekundarni ICSI (s kriopohranjenim oocitama) 1.130,00 EUR 8.513,98 kn
Embrio transfer odmrznutih zametaka (FET) 600,00 EUR 4.520,70 kn
Embrio transfer u EmbryoGlue mediju 160,00 EUR 1.205,52 kn
TESE-ICSI (stimulirani ciklus) 2.000,00 EUR 15.069,00 kn
PESA-ICSI (stimulirani ciklus) 2.000,00 EUR 15.069,00 kn
Kratkotrajna I.V. anestezija 130,00 EUR 979,48 kn
FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA TE REUMATOLOGIJA
Specijalistički pregled 55,00 EUR 414,40 kn
Kontrolni specijalistički pregled 40,00 EUR 301,38 kn
Konzultacija 40,00 EUR 301,38 kn
Intraartikularna aplikacija lijeka 35,00 EUR 263,71 kn
Punkcija 35,00 EUR 263,71 kn
Punkcija i blokada 65,00 EUR 489,74 kn

Načini plaćanja

GOTOVINA

Osiguravajuća društva

Poliklinika Repromed ugovorna je ustanova s osiguravajućim društvima:

Kontakt i naručivanje

Kontaktirajte nas radnim danom od 07:30 do 19:30 sati