Cjenik usluga

GINEKOLOŠKI PREGLED
Ginekološki pregled 370,00 kn 49,11 EUR
Ginekološki pregled + PAPA 600,00 kn 79,63 EUR
Ginekološki pregled + PAPA + UZV 750,00 kn 99,54 EUR
PAPA + stupanj čistoće 230,00 kn 30,53 EUR
Stupanj čistoće 150,00 kn 19,91 EUR
Uzimanje brisa 50,00 kn 6,64 EUR
Kolposkopija 600,00 kn 79,63 EUR
Konzultacije (do 15 min) 230,00 kn 30,53 EUR
Konzultacija uz nalaz specijalista 300,00 kn 39,82 EUR
UZV
UZV 400,00 kn 53,09 EUR
Kontrolni UZV 300,00 kn 39,82 EUR
UZV + PAPA 500,00 kn 66,36 EUR
UZV + pregled 500,00 kn 66,36 EUR
Folikulometrija 230,00 kn 30,53 EUR
UZV – Color doppler 600,00 kn 79,63 EUR
UZV – 3D 600,00 kn 79,63 EUR
UZV – Color Doppler + pregled 600,00 kn 79,63 EUR
UZV – Color Doppler + PAPA 600,00 kn 79,63 EUR
Anomaly scan 600,00 kn 79,63 EUR
Anomaly scan + vađenje krvi 600,00 kn 79,63 EUR
HSG (histerosalpingografija) 1 600,00 kn 212,36 EUR
Eksklohleacija endocerviksa (ECC) 300,00 kn 39,82 EUR
Biopsija + ECC 600,00 kn 79,63 EUR
Postavljanje IUD 500,00 kn 66,36 EUR
Vađenje IUD 300,00 kn 39,82 EUR
Pretraga AmniSure 200,00 kn 26,54 EUR
Pretraga AmniSure + pregled 400,00 kn 53,09 EUR
CERVIKALNI BRISEVI
Aerobi/anaerobi 300,00 kn 39,82 EUR
Chlamydia 300,00 kn 39,82 EUR
Ureaplasma 300,00 kn 39,82 EUR
HPV 500,00 kn 66,36 EUR
HISTEROSKOPIJA
Dijagnostička histeroskopija 2000,00 kn 265,45 EUR
Operativna histeroskopija 3500,00 kn 464,53 EUR
Scratching histeroskopija 2000,00 kn 265,45 EUR
PHD 400,00 kn 53,09 EUR
ANALIZA SJEMENA
Spermiogram 600,00 kn 79,63 EUR
DNK fragmentacija spermija 1200,00 kn 159,27 EUR
HBA test 800,00 kn 106,18 EUR
MEDICINSKI POTPOMOGNUTA OPLODNJA
Konzultacije, revizija prethodnih nalaza, pisano mišljenje 700,00 kn 92,91 EUR
Inseminacija (AIH) 2.500,00 kn 331,81 EUR
IVF/ICSI (prirodni ciklus) 6.000,00 kn 796,34 EUR
IVF/ICSI (stimulirani ciklus do 3 oocite) 9.900,00 kn 1.313,96 EUR
IVF/ICSI (stimulirani ciklus više od 3 oocite) 12.000,00 kn 1.592,67 EUR
Negativna aspiracija 2.500,00 kn 331,81 EUR
PICSI 1.500,00 kn 199,08 EUR
IVF/ICSI bez embrio transfera 3.700,00 kn 491,07 EUR
Produžena kultivacija (ET blastocista 5. dan) 1.200,00 kn 159,27 EUR
Kriopohrana sjemena i čuvanje do 1. godine 1.600,00 kn 212,36 EUR
Kriopohrana oocita po jednom nosaču i čuvanje do 1. godine 1.200,00 kn 159,27 EUR
Kriopohrana zametaka po jednom nosaču i čuvanje do 1. godine 1.200,00 kn 159,27 EUR
Godišnja naknada za čuvanje kriopohranjenog biološkog materijala 1.000,00 kn 132,72 EUR
Prijenos kriopohranjenog biološkog materijala iz druge ustanove 1.500,00 kn 199,08 EUR
Kriopohrana oocita u stimuliranom ciklusu bez oplodnje 10.500,00 kn 1.393,59 EUR
Sekundarni ICSI (s kriopohranjenim oocitama) 8.500,00 kn 1.128,14 EUR
Embrio transfer odmrznutih zametaka (FET) 4.500,00 kn 597,25 EUR
Embrio transfer u EmbryoGlue mediju 1.200,00 kn 159,27 EUR
TESE-ICSI (stimulirani ciklus) 15.000,00 kn 1.990,84 EUR
PESA-ICSI (stimulirani ciklus) 15.000,00 kn 1.990,84 EUR
Kratkotrajna I.V. anestezija 1.000,00 kn 132,72 EUR
FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA TE REUMATOLOGIJA
Specijalistički pregled 400,00 kn 53,09 EUR
Kontrolni specijalistički pregled 300,00 kn 39,82 EUR
Konzultacija 300,00 kn 39,82 EUR
Intraartikularna aplikacija lijeka 250,00 kn 33,18 EUR
Punkcija 250,00 kn 33,18 EUR
Punkcija i blokada 500,00 kn 66,36 EUR

Načini plaćanja

GOTOVINA

Osiguravajuća društva

Poliklinika Repromed ugovorna je ustanova s osiguravajućim društvima:

Kontakt i naručivanje

Kontaktirajte nas radnim danom od 07:30 do 19:30 sati