Cjenik usluga

GINEKOLOŠKI PREGLED
Ginekološki pregled 300 HRK
Ginekološki pregled + PAPA 500 HRK
Ginekološki pregled + PAPA + UZV 700 HRK
PAPA + stupanj čistoće 200 HRK
Stupanj čistoće 100 HRK
Uzimanje brisa 50 HRK
Kolposkopija 400 HRK
Konzultacije (do 15 min) 100 HRK
Konzultacija uz nalaz specijalista 300 HRK
UZV
UZV 400 HRK
Kontrolni UZV 300 HRK
UZV + PAPA 500 HRK
UZV + pregled 500 HRK
Folikulometrija 200 HRK
Mala (redovna) folikulometrija 100 HRK
UZV - Color doppler 600 HRK
UZV - 3D 600 HRK
UZV - Color Doppler + pregled 600 HRK
UZV - Color Doppler + PAPA 600 HRK
Anomaly scan 400 HRK
Anomaly scan + vađenje krvi 450 HRK
HSG (histerosalpingografija) 1600 HRK
Eksklohleacija endocerviksa (ECC) 300 HRK
Biopsija + ECC 600 HRK
Postavljanje IUD 400 HRK
Vađenje IUD 300 HRK
Pretraga AmniSure 200 HRK
Pretraga AmniSure + pregled 400 HRK
CERVIKALNI BRISEVI
Aerobi/anaerobi 300 HRK
Chlamydia 300 HRK
Ureaplasma 300 HRK
HPV 500 HRK
HISTEROSKOPIJA
Dijagnostička histeroskopija 2000 HRK
Operativna histeroskopija 3500 HRK
Scratching histeroskopija 1500 HRK
PHD 400 HRK
ANALIZA SJEMENA
Spermiogram 500 HRK
DNK fragmentacija spermija 700 HRK
HBA test 500 HRK
MEDICINSKI POTPOMOGNUTA OPLODNJA
Konzultacije, revizija prethodnih nalaza, pisano mišljenje 500 HRK
Inseminacija (AIH) 2500 HRK
IVF/ICSI (prirodni ciklus) 5000 HRK
IVF/ICSI (stimulirani ciklus do 3 oocite) 7400 HRK
IVF/ICSI (stimulirani ciklus više od 3 oocite) 10000 HRK
Negativna aspiracija 1900 HRK
PICSI 1000 HRK
IVF/ICSI bez embrio transfera 3000 HRK
Produžena kultivacija (ET blastocista 5. dan) 1000 HRK
Kriopohrana sjemena i čuvanje do 1. godine 1000 HRK
Kriopohrana oocita po jednom nosaču i čuvanje do 1. godine 1000 HRK
Kriopohrana zametaka po jednom nosaču i čuvanje do 1. godine 1000 HRK
Godišnja naknada za čuvanje kriopohranjenog biološkog materijala 1000 HRK
Prijenos kriopohranjenog biološkog materijala iz druge ustanove 1600 HRK
Kriopohrana oocita u stimuliranom ciklusu bez oplodnje 8400 HRK
Sekundarni ICSI (s kriopohranjenim oocitima) 6500 HRK
Embrio transfer odmrznutih zametaka (FET) 3500 HRK
Embrio transfer u EmbryoGlue mediju 1000 HRK
TESE-ICSI (stimulirani ciklus) 12000 HRK
PESA-ICSI (stimulirani ciklus) 12000 HRK
Kratkotrajna I.V. Anestezija 1000 HRK
FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA TE REUMATOLOGIJA
Specijalistički pregled 400 HRK
Kontrolni specijalistički pregled 300 HRK
Konzultacija 300 HRK
Intraartikularna aplikacija lijeka 250 HRK
Punkcija 250 HRK
Punkcija i blokada 500 HRK

* u sve cijene je uračunat PDV

Načini plaćanja

GOTOVINA

Osiguravajuća društva

Poliklinika Repromed ugovorna je ustanova s osiguravajućim društvima:

Kontakt i naručivanje

Kontaktirajte nas radnim danom od 07:30 do 19:30 sati