Cjenik usluga

GINEKOLOŠKI PREGLED
Ginekološki pregled 300,00 HRK
Ginekološki pregled + PAPA 500,00 HRK
Ginekološki pregled + PAPA + UZV 700,00 HRK
PAPA + stupanj čistoće 200,00 HRK
Stupanj čistoće 100,00 HRK
Uzimanje brisa 50,00 HRK
Kolposkopija 400,00 HRK
UZV
UZV 400,00 HRK
Kontrolni UZV 300,00 HRK
UZV + PAPA 500,00 HRK
UZV + pregled 500,00 HRK
Folikulometrija 200,00 HRK
Mala (redovna) folikulometrija 100,00 HRK
UZV – Color doppler 600,00 HRK
UZV – 3D 600,00 HRK
UZV – Color Doppler + pregled 600,00 HRK
UZV – Color Doppler + PAPA 600,00 HRK
Anomaly scan 400,00 HRK
Anomaly scan + vađenje krvi 450,00 HRK
HSG (histerosalpingografija) 1.600,00 HRK
CERVIKALNI BRISEVI
Aerobi/anaerobi 300,00 HRK
Chlamydia 300,00 HRK
Ureaplasma 300,00 HRK
HPV 500,00 HRK
HISTEROSKOPIJA
Dijagnostička histeroskopija 1.600,00 HRK
Operativna histeroskopija 2.500,00 HRK
Scratching histeroskopija 1.000,00 HRK
PHD 400,00 HRK
ANALIZA SJEMENA
Spermiogram 500,00 HRK
DNK fragmentacija spermija 700,00 HRK
HBA test 500,00 HRK
MEDICINSKI POMOGNUTA OPLODNJA
Konzultacije, revizija prethodnih nalaza, pisano mišljenje 500,00 HRK
Inseminacija (AIH) 2.500,00 HRK
IVF/ICSI (prirodni ciklus) 5.000,00 HRK
IVF/ICSI (stimulirani ciklus do 3 oocite) 7.400,00 HRK
IVF/ICSI (stimulirani ciklus više od 3 oocite) 10.000,00 HRK
Negativna aspiracija 1.900,00 HRK
IVF/ICSI bez embrio transfera 3.000,00 HRK
Produžena kultivacija (ET blastocista 5. dan) 1.000,00 HRK
Kriopohrana sjemena i čuvanje do 1. godine 1.000,00 HRK
Kriopohrana oocita po jednom nosaču i čuvanje do 1. godine 1.000,00 HRK
Kriopohrana zametaka po jednom nosaču i čuvanje do 1. godine 1.000,00 HRK
Godišnja naknada za čuvanje kriopohranjenog biološkog materijala 1.000,00 HRK
Kriopohrana oocita u stimuliranom ciklusu bez oplodnje 8.400,00 HRK
Sekundarni ICSI (s kriopohranjenim oocitama) 6.500,00 HRK
Embrio transfer odmrznutih zametaka (FET) 3.500,00 HRK
TESE-ICSI (stimulirani ciklus) 12.000,00 HRK
PESA-ICSI (stimulirani ciklus) 12.000,00 HRK
Kratkotrajna I.V. anestezija 1.000,00 HRK

* u sve cijene je uračunat PDV

Načini plaćanja

GOTOVINA

Osiguravajuća društva

Poliklinika Repromed ugovorna je ustanova s osiguravajućim društvima:

Kontakt i naručivanje

Kontaktirajte nas radnim danom od 07:30 do 19:30 sati